Práškové

Hasicí přístroj vhodný  pro typy požáru A/B/C. Hasicí přístroj je pod stálým tlakem, který lze kontrolovat manometrem umístěném na ventilu hasicího přístroje.

Hasicí přístroj certifikován dle normy ČSN EN-3.

Hasicí přístroj lze použít pro hašení pod napětím do 1000V.

Hasicí přístroj práškový - 1 kg

Obsah hasiva 1kg. Hasicí přístroj vhodný pro typy požáru A/B/C.Využití především pro domácnosti a automobily. Hasicí přístroj je pod stálým tlakem, který lze kontrolovat manometrem umístěném na ventilu hasicího přístroje. Hasicí přístroj certifikován dle normy ČSN EN-3. Hasicí přístroj lze použít pro hašení pod napětím do 1000V.

1P MFZL - 1E


typ PHP 1P MFZL - 1E
hasivo prášek ABC
hasicí schopnost 5A / 34B / C
doba činnosti 6 sekund / 2m
teplotní rozsah -30°C až + 60°C
celková hmotnost max. 2,3 kg

Hasicí přístroj práškový - 2 kg

Obsah hasiva 2kg. Hasicí přístroj vhodný pro typy požáru A/B/C.Využití především pro domácnosti a automobily. Hasicí přístroj je pod stálým tlakem, který lze kontrolovat manometrem umístěném na ventilu hasicího přístroje. Hasicí přístroj certifikován dle normy ČSN EN-3. Hasicí přístroj lze použít pro hašení pod napětím do 1000V.

2P KT 02.52/EN3


typ PHP 2P KT 02.52/EN3
hasivo prášek ABC
hasicí schopnost 8A / 34B / C
doba činnosti 6 sekund / 3m
teplotní rozsah -30°C až + 60°C
celková hmotnost max. 4,1 kg

2P MFZL - 2E


typ PHP 2P MFZL - 2E
hasivo prášek ABC
hasicí schopnost 5A / 34B / C
doba činnosti 6 sekund / 3m
teplotní rozsah -30°C až + 60°C
celková hmotnost max. 4,1 kg

Hasicí přístroj práškový - 4 kg

Obsah hasiva 4kg. Hasicí přístroj vhodný pro typy požáru A/B/C. Využití především pro domácnosti, chaty, garáže ,prostory bez zvýšeného požárního rizika atd. Hasicí přístroj je pod stálým tlakem, který lze kontrolovat manometrem umístěném na ventilu hasicího přístroje. Hasicí přístroj certifikován dle normy ČSN EN-3. Hasicí přístroj lze použít pro hašení pod napětím do 1000V.

4P KT 04.07/EN3


typ PHP 4P KT 04.07/EN3
hasivo prášek ABC
hasicí schopnost 13A / 113B / C
doba činnosti 9 sekund / 4m
teplotní rozsah -30°C až + 60°C
celková hmotnost max. 7,2 kg

Hasicí přístroj práškový - 6 kg

Obsah hasiva 6kg. Hasicí přístroj vhodný pro typy požáru A/B/C. Jednoznačně nejpoužívanější hasicí přístroj na trhu. Využití například v průmyslu, domácnostech, drobných provozovnách, garážích, obchodech, skladech, hotelích, školách atd. Hasicí přístroj s označením 6P KT p s hasicí schopností 34A splňuje vyhlášku 23/2008 Sb. pro rodinné domy a novostavby. Hasicí přístroj je pod stálým tlakem, který lze kontrolovat manometrem umístěném na ventilu hasicího přístroje. Hasicí přístroj certifikován dle normy ČSN EN-3. Hasicí přístroj lze použít pro hašení pod napětím do 1000V.

6P KT 06.08/EN3


typ PHP 6P KT 06.08/EN3
hasivo prášek ABC
hasicí schopnost 21A / 113B / C
doba činnosti 15 sekund / 4m
teplotní rozsah -30°C až + 60°C
celková hmotnost max. 9,8 kg

6P KTp 06.58/EN3


typ PHP 6P KTp 06.58/EN3
hasivo prášek ABC
hasicí schopnost 34A / 233B / C
doba činnosti 15 sekund / 4m
teplotní rozsah -30°C až + 60°C
celková hmotnost max. 9,8 kg

6P KTk 06.88/EN3


typ PHP 6P KTk 06.88/EN3
hasivo prášek ABC
hasicí schopnost 21A / 183B / C
doba činnosti 15 sekund / 4m
teplotní rozsah -30°C až + 60°C
celková hmotnost max. 9,8 kg

Hasicí přístroj práškový - 9 kg

Obsah hasiva 9kg (vetší množství hasiva). Hasicí přístroj vhodný pro typy požáru A/B/C. Využití především pro haly, dílny, sklady, provozy se zvýšeným požárním rizikem atd. Hasicí přístroj je pod stálým tlakem, který lze kontrolovat manometrem umístěném na ventilu hasicího přístroje. Hasicí přístroj certifikován dle normy ČSN EN-3. Hasicí přístroj lze použít pro hašení pod napětím do 1000V

9P KT 09.14/EN3


typ PHP 9P KT 09.14/EN3
hasivo prášek ABC
hasicí schopnost 34A / 183B / C
doba činnosti 20 sekund / 5m
teplotní rozsah -30°C až + 60°C
celková hmotnost max. 14 kg
TOP