S čistým a ekologickým hasivem

Hasicí přístroje s čistým hasivem  – FE 36  2 / 4 / 6 kg. Hasivo je náhradou za halony a představuje nejnovější halonovou alternativu.

 Hasicí přístroje FE36 se doporučuje používat v oblastech vyžadujících čisté hašení –  např. výpočetní a kancelářská technika, počítačové sály a servery, digitální ústředny,archivy,letecká  doprava, chemický průmysl, bankovnictví, továrny na výrobu elektronických zařízení,  laboratoře, výpočetní střediska, telefonní ústředny atd.

Hasicí přístroj certifikován dle normy ČSN EN-3. Hasicí přístroj lze použít pro hašení pod napětím. Vyrábí se ve spolupráci s EAF protect s.r.o.

T2 FE

T4 FE

T6 FE

P9B

typ PHP T2 FE
hasivo Hexaflourpropan
hasicí schopnost 34B / C
doba činnosti 6 sekund / 4m
teplotní rozsah -20°C až + 60°C
celková hmotnost max. 4 kg
typ PHP T4 FE
hasivo Hexaflourpropan
hasicí schopnost 55B / C
doba činnosti 9 sekund / 4m
teplotní rozsah -20°C až + 60°C
celková hmotnost max. 6,7 kg
typ PHP T6 FE
hasivo Hexaflourpropan
hasicí schopnost 5A / 70B / C
doba činnosti 9 sekund / 4m
teplotní rozsah -20°C až + 60°C
celková hmotnost max. 9,1 kg
typ PHP P9B
hasivo Bioversal® QF
hasicí schopnost 13A / 70B / C
doba činnosti 12 sekund / 5m
teplotní rozsah 0°C až + 60°C
celková hmotnost max. 13,4 kg
TOP