Vodní a pěnové

Obsah hasiva je 6 nebo 9 litrů vody nebo pěny .

Hasicí přístroj vhodný pro typy požáru třídy (vodní A, pěnový A/B/C) .

U vodních hasicích přístrojů využití především pro hašení pevných látek – uhlí, papír, sláma, seno, dřevo, textil atd. U pěnových hasicích přístrojů využití pro hašení pevných látek – uhlí, papír, sláma, seno, dřevo, textil atd . U kapalných látek se jedná o látky jako je benzin, nafta, oleje, tuky atd.

Hasicí přístroj je pod stálým tlakem, který lze kontrolovat manometrem umístěném na ventilu hasicího přístroje.

Hasicí přístroj certifikován dle normy ČSN EN-3. Nelze použít pro hašení zařízením pod napětím. Vyrábí se ve spolupráci s ESTO Cheb s.r.o.

9V KT 09.59/EN3


typ PHP 9V KT 09.59/EN3
hasivo voda + potaš A
hasicí schopnost 13A
doba činnosti 30 sekund / 6m
teplotní rozsah -20°C až + 60°C
celková hmotnost max. 18 kg

Hasicí přístroj pěnový P6P


typ PHP P6P
hasivo Pyrocool AR ABC
hasicí schopnost 8A / 113B / C
doba činnosti 12 sekund m
teplotní rozsah 0°C až + 60°C
celková hmotnost max. 9,5 kg

Hasicí přístroj pěnový P9P


typ PHP P9P
hasivo Pyrocool AR ABC
hasicí schopnost 13A / 183B / C
doba činnosti 12 sekund
teplotní rozsah 0°C až + 60°C
celková hmotnost max. 13,5 kg
TOP