Tabulky a hlásiče

Kvalitní fotoluminiscenční tabulky a značení - různé druhy a velikosti

Fotoluminiscenční tabulky při výpadku energie samy svítí bez dalšího zdroje a po dobu nebytně nutnou zajišťují bezpečnou orientaci v prostředí.
Tyto tabulky odpovídají NV č 11/2002 Sb.
Tabulky jsou určené pro vyznačení směrů na únikové cestě a pro označení požárně bezpečnostních zařízení a prostředků.
Provádíme dodávku, montáž a pravidelnou údržbu.

Hydrant

Hadicový naviják

Hasicí přístroj

Požární hlásič

Schody vlevo dolů

Schody vlevo nahoru

Exit

Fotoluminiscenční ukázka

Schody vpravo dolu

Schody vpravo nahoru

Směrem k východu - oboustranná

Směrem k východu universal

Únikový východ

Únikový východ nad dveře

Únikový východ vlevo

Únikový východ vpravo

Kouřový hlásič

Tento elektronický kouřový hlásič Vám může prostřednicvím včasné výstrahy zachránit život i majetek.
Fotoelektrický hlásič kouře je určen k detekci kouře za pomocí vlastního snímače.
Toto zařízení nedetekuje plameny, zvýšenou teplotu ani jiné přesně vyjmenované plyny.
Hlásič kouře je navržen tak, aby včasným varováním odhalil vznikající požár.
Poskytne tak čas na zdolání požáru nebo na evakuaci osob z ohroženého místa.
Autonomní hlásič odpovídá vyhlášce 23/2008 Sb.
Doporučeno do bytových a rodinných domů, chat, chalup, ubytoven, obytných prostor, kanceláří, skladů atd.
Provádíme jejich dodávku, montáž a prozkoušení.
Součástí produktu je prohlášení o shodě, technický popis a návod na použití, montáž a údržbu.

Parametry:

Zdroj DC 9V
Hlasitost 85 db (3m)
Elektrické napětí 7V +- 0,5V
Teplotní rozmezí 4°C až 38°C
Led dioda signalizuje provoz.
Akustické upozornění na nutnost výměny baterie.
Baterie je součást dodávky

Kouřový hlásič - čelní pohled

Kouřový hlásič - boční pohled

Hlásič CO (oxidu uhelnatého)

Oxid uhelnatý je velice nebezpečný bezbarvý plyn bez zápachu. Ve vysoké koncentraci může způsobit smrt.
Nejčastější příčinou vzniku CO je nesprávná funkce plynových a vytápěcích zařízení, komínů aj.
Toto zařízení poskytne možnost včas zjistit přítomnost CO a díky jemu budete schopni zamořené prostory včas opustit což může zachránit Vaše zdraví a Váš život.
Doporučeno do bytových a rodinných domů, chat, chalup, ubytoven, obytných prostor, kanceláří, skladů atd.
Provádíme jejich dodávku, montáž a prozkoušení.
Součástí produktu je prohlášení o shodě, technický popis a návod na použití, montáž a údržbu.

Zdroj DC 9V
Hlasitost 85 db (3m)
Elektrické napětí 7V +- 0,5V
Teplotní rozmezí 4°C až 38°C
Led dioda signalizuje provoz.
Akustické upozornění na nutnost výměny baterie.
Baterie je součást dodávky

Hlásič CO - čelní pohled

Hlásič CO - boční pohled

TOP